Vi arrangerer foredrag på Litteraturhuset i Oslo.

Neste foredrag 17. februar 2018


 • 17/02/2018 12:00

  Lørdag 17. februar: Edly Grape


  Image

  Edly Grape

  Syke og psyke (norsk)

  Alle mennesker har hatt traumatiske opplevelser i fortiden som i større eller mindre grad preger deres adferd i dag. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å drive mer eksakt forskning på hvilken behandlingsmetode som er mest virkningsfull. Bearbeiding av følelsesmessige indre konflikter er sentralt. Dermed kan flere mennesker få forståelse og hjelp for sine psykiske plager og se sammenhengen mellom psykiske og fysiske plager.

  I alminnelig tilgjengelige oppslagsverk er det vanskelig å få en eksakt forklaring på bevissthetsbegrepet. I sin kosmologi gir Martinus en grunnleggende forklaring på dette begrepet. Denne forklaringen innebærer at det psykiske eller bevissthetsmessige er det primære og at det fysiske legemes eksistens og tilstand er sekundær og totalt underlagt bevisstheten. Dette vil gjennomgås nærmere i foredraget.


Stacks Image 4464133


Martinus’ åndsvitenskap - en introduksjon

© Martinus Institut 1981

thex Created with Sketch.

Publisert 18. aug. 2015

”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”
Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

Web 2017 Boye Garmann
Om oss
Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.
Del sosialt