Har du noen spørsmål angående seminarene, ønsker om foredrag, tider, temaer, etc.? Send oss gjerne noen ord.


Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

EdlyGrape

  • (+47) 952 02 418
  • egrap@online.no

Liv Heidi Jensen

  • livheidi.jensen@getmail.no

Terje Røst

  • (+47) 997 91 466
  • terje.rost@online.no

Martinus Institut

Om oss
Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.
Signer for nyhetsbrev
Del sosialt