Martinus åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forumProgram

"Foredraget i Oslo26. september 2020 er ENDRET på grunn av Corona pandemien.

Ole Terkelsen kan ikke komme til Oslo nå. I stedet har Edly Grape takket ja til å stille på kort varsel."

Kommende foredrag

Hvordan styres verden og hvem styrer den? av Edly Grape

Lørdag 26. september 2020, kl. 12:00 til kl. 15:00

Billetter  kr. 250,-   

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram-salen


Låsbar garderobe i underetasjen Etter foredragene pleier de som har lyst gå ut sammen for å spise og samtale. Hvor vi skal spise blir opplyst i løpet av dagen.

Les mer

disse tider med en verdensomspennende Coronaepidemi og en samtidig pågående klimakrise er det mange som resignerer og frykter at dette skal gå helt galt.Verden synes å være preget av tilfeldighet og urettferdighet. Verdenslederne danner allianser og utvikler strategier som kun gagner deres formål. Vi skal se nærmere på dette ut fra et kosmologisk synspunkt.Først presenteres foredraget «Hvem styrer lederne» som ble holdt på Martinus Center Klint i sommer. Vi vil senere se på hvordan vi ut fra det som kan omtales som «Sanseregistret» personlig reagerer på det som hender oss i hverdagen.Det vil til sist være god plass for spørsmål.

Som arrangør under det pågående koronautbruddet er vi pålagt å bidra til å redusere risiko for smittespredning. Derfor vil vi legge til rette for at deltakerne kan holde anbefalt avstand og ivareta håndhygiene. Vi vil også registrere navn og kontaktinformasjon på alle deltakere, slik at vi kan bistå helsetjenesten med smitteoppsporing dersom det skulle bli nødvendig. Dette kan gjøres ved forhåndskjøp av billetter eller i døren. Vi oppfordrer til at flest mulig kjøper billetter på forhånd for å unngå kødannelse. Vi vil oppbevare kontaktinformasjonen i 10 dager før det slettes slik covid-19-forskriftene krever


.Billetter  kr. 250,-   - kan forhåndskjøpes på Vipps #553540 frem til torsdag 24.september. NB! Merk betalingen med navn, telefonnummer og mailadresse.- eller med bankkort eller Vipps på stedet.NB! Vi kan ikke ta imot kontanter nå.

Nå oss!


Adresser og kontakt informasjon - Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

Om oss

Martinus’ åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum:

Arrangerer foredrag og seminarer

og opplyser generelt om Martinus samlede verker.

Edly Grape

Mobil: (+47) 952 02 418 

egrap@online.no

Terje Røst

 Mobil:(+47) 997 91 466 terje.rost@online.no

Martinus Institut

Tlf: 00 45 3834 6280

Martinus Institut

 www.martinus.dk