Martinus åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forumProgram

Kommende foredrag

En kosmisk reise igjennom evolusjonen av Terje Røst

Lørdag 21. november 2020, kl. 12:00 til kl. 15:00

Billetter  kr. 250,-   

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram-salen


Låsbar garderobe i underetasjen Etter foredragene pleier de som har lyst gå ut sammen for å spise og samtale. Hvor vi skal spise blir opplyst i løpet av dagen.

Les mer

Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra, og hvor går jeg hen?  Dette er blant de "evige spørsmål", som mennesker har fundert på i uminnelige tider, og svarene varierer stort avhengig av hvem du spør.  Den danske forfatteren Martinus har gitt helt nye perspektiver på disse spørsmålene og hvordan det er mulig å forstå evolusjonen i et evig perspektiv. 


I lys av Martinus' åndsvitenskapelige analyser skal vi gå nærmere inn og se på hvordan dette evige livs utvikling arter seg, fra de enkleste livsformer til de mest avanserte vi kan forestille oss, og hva som er de styrende krefter bak disse prosessene.


Vi skal særlig belyse de utviklingsavsnittene som er aktuelle for menneskeheten på jorden i dag, og hvilke forhold som er viktige for det å moderne menneske å bli oppmerksom på for å kunne ta opplyste valg i forhold sin egen utvikling. Vi vil i tillegg også forsøke å belyse religionenes rolle i dette forbløffende utviklingsperspektivet.

Som arrangør under det pågående koronautbruddet er vi pålagt å bidra til å redusere risiko for smittespredning. Derfor vil vi legge til rette for at deltakerne kan holde anbefalt avstand og ivareta håndhygiene. Vi vil også registrere navn og kontaktinformasjon på alle deltakere, slik at vi kan bistå helsetjenesten med smitteoppsporing dersom det skulle bli nødvendig. Dette kan gjøres ved forhåndskjøp av billetter eller i døren. Vi oppfordrer til at flest mulig kjøper billetter på forhånd for å unngå kødannelse. Vi vil oppbevare kontaktinformasjonen i 10 dager før det slettes slik covid-19-forskriftene krever


Inngang: Vipps #553540 / i døra

Billetter kr. 250,- 


– kan forhåndskjøpes på Vipps #553540 frem til torsdag 19. november. NB! Merk betalingen med navn, telefonnummer og mailadresse


– eller med betalingskort eller Vipps på stedet. Vi kan ikke ta imot kontanter nå.

Nå oss!


Adresser og kontakt informasjon - Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

Om oss

Martinus’ åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum:

Arrangerer foredrag og seminarer

og opplyser generelt om Martinus samlede verker.

Edly Grape

Mobil: (+47) 952 02 418 

egrap@online.no

Terje Røst

 Mobil:(+47) 997 91 466 terje.rost@online.no

Martinus Institut

Tlf: 00 45 3834 6280

Martinus Institut

 www.martinus.dk