menu Meny

  • Lørdag
   21 september 2019

   Bernt Hepsøe

   Rom, Kverneland, 2 etg. 12:00 - 15:00
   Image


   En verden av kaos eller en verden av kosmos (orden) ved Bernt Hepsøe

   Når menneskene mister troen på de religiøse dogmers Gud, og bare tror på materien, og dermed på tilfeldighetenes spill, mister tilværelsen enhver mening.

   Her sier Martinus at det ikke finnes noen tilfeldigheter og at verdensaltet er en matematisk enhet, som medfører at alt går opp i et hovedprinsipp, som kan uttrykkes med ordene «Alt er såre godt».

   Det hele er logikk og planmessighet, ja kosmisk sett finns det ingen urettferdighet,
   og ingen kan gjøre urett og heller ikke lide urett.

   Vi skal se litt på denne matematiske enhet i form av Martinus symboler, Den hellige geometri,Kornsirkler, Pyramidene etc., og at logikk faktisk er universets grunntone akkurat som kjærligheten.

  • Lørdag
   23 november 2019

   Rune Östensson (svensk)

   Rom, Kverneland, 2 etg. 12:00 - 15:00
   Image

   Universets hemmeligheter i kosmisk belysning

   Gjennom Martinus åndelige vitenskap har vi fått ett fantastiskt hjelpemiddel til å kunne tolke og forstå livet på et dypere plan. Man får et metaperspektiv på tilværelsen som gjør at vi kan dyktiggjøre oss på alle livets områder og spesielt på de feltene der vi selv kjenner inspirasjon. Rune har i sin bok – ”Universum, vem är du”- latt naturvitenskapen møte Martinus livsvitenskap og i dette møtet forsøkt å gi et større innblikk i de uløste gåtene som finns i naturvitenskaplig forskning. Emnene som tas opp og som gis en ny tolkning er bl.a.

   * Livets opprinnelse og utvikling
   * Kosmisk genetikk
   * Bevissthetens mysterium
   * Hva er materie?
   * Kan kvantefysikken forklares på en logisk måte?
   * Er universet et hologram?
   * Finnes det en dypere mening med livet?

   Så velkommen til en kosmisk reise – fra mikrokosmos til makrokosmos!


  Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29,

  Pris: 250 kroner.
  Låsbar garderobe i underetasjen

  Etter foredragene pleier de som har lyst gå ut sammen for å spise og samtale. Hvor vi skal spise blir opplyst i løpet av dagen.

  Om oss
  Martinus’ åndsvitenskap
  Oslo kosmologiske forum:
  Arrangerer foredrag og seminarer
  og opplyser generelt om
  Martinus samlede verker.
  Signer for nyhetsbrev
  Del sosialt