symbolene

Igennem symbolteknikken er den åndelige eller kosmiske verdens detaljer således gjort fysisk tilgængelige. De er iklædt en kunstig fysisk synlighed.
(Det Evige Verdensbillede, bog 1, stk. B3)

Symboler 1-22

Stacks Image 4464033

Symbol 1
Guds ånd over vandene

Stacks Image 4464036

Symbol 2
Verdensgenløsningsprincippet

Stacks Image 4464039

Symbol 3
Intolerance

Stacks Image 4464042

Symbol 4
Vejen mod lyset

Stacks Image 4464045

Symbol 5
Kosmisk bevidstløshed

Stacks Image 4464048

Symbol 6
Det levende væsen 1

Stacks Image 4464051

Symbol 7
Livsenhedsprincippet

Stacks Image 4464054

Symbol 8-9-10
Det treenige princips tre analyser

Stacks Image 4464057

Symbol 11
Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner

Stacks Image 4464060

Symbol 12
Grundenergiernes kombination

Stacks Image 4464063

Symbol 13
Den evige verdensplan

Stacks Image 4464066

Symbol 14
Det kosmiske spiralkredsløb 1

Stacks Image 4464069

Symbol 15
Loven for bevægelse

Stacks Image 4464072

Symbol 16
Evighedslegemet

Stacks Image 4464075

Symbol 17
Reinkarnation, kredsløb og årstider

Stacks Image 4464078

Symbol 18
Det levende væsens skæbnebuer

Stacks Image 4464081

Symbol 19
Gennem indvielsens mørke

Stacks Image 4464084

Symbol 20
Syndernes forladelse

Stacks Image 4464087

Symbol 21
Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1

Stacks Image 4464090

Symbol 22
Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2

Stacks Image 4464093

Symbol 22A
Det materialistiske eller ufuldkomne verdensbillede

© Martinus Institut 1981

Symboler 23-44

Stacks Image 4464100

Symbol 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464103

Symbol 24
Det ufærdige menneskerige

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464106

Symbol 25
Menneskehedens karma

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464109

Symbol 26
Det kommende fuldkomne menneskerige

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464112

Symbol 27
Jordklodens kosmiske stråleglans

© Martinus Institut 1981

Add image description
Stacks Image 4464118

Symbol 28
Det evige liv eller livsstigen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464121

Symbol 29
Kosmiske udviklingsbaner

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464124

Symbol 30
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464127

Symbol 31
Det levende væsens sanseevne og udviklingstrinene

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464130

Symbol 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464133

Symbol 33
De dyriske og menneskelige tankeklimaer

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464136

Symbol 33A
Registrering af symbol nr. 33

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464139

Symbol 34
Parringsakten eller Guds ånd i mørket

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464142

Symbol 35
Polprincippets kosmiske kredsløb

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464145

Symbol 36
Det evige livs struktur

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464148

Symbol 37
Den tilslørede og afslørede evige sandhed

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464151

Symbol 38
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464154

Symbol 39
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464157

Symbol 40
Korsets tegn

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464160

Symbol 41
Stjernesymbolet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464163


Symbol 42
Flagets struktur

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464166

Symbol 43
Symbol over Livets Bog


© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464169

Symbol 44
Loven for tilværelse – elsker hverandre


© Martinus Institut 1981

Symboler 45-77

Stacks Image 4464176

Symbol 45
Menneskelegemet som stjernesystem
© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464179

Symbol 46
Menneskets atomverden og grundenergierne

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464182

Symbol 47
Den sunde menneskeorganisme

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464185

Symbol 48
Sygdom i menneskeorganismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464188

Symbol 49
Mikrokosmisk stjernesystem.
Organisk atomverden

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464191

Symbol 50
Instinktuniverset.
Instinktatomet eller
instinktsolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464194

Symbol 51
Tyngdeuniverset.
Tyngdeatomet eller
tyngdesolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464197

Symbol 52
Følelsesuniverset.
Følelsesatomet eller
følelsessolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464200

Symbol 53
Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464203

Symbol 54
Intuitionsuniverset.
Intuitionsatomet eller
intuitionssolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464206

Symbol 55
Hukommelsesuniverset.
Hukommelsesatomet eller
hukommelsessolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464209

Symbol 56
Den sunde atomvirksomhed
i organismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464212

Symbol 57
Elektronsprængning i
menneskets atomverden

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464215

Symbol 58
Atomforgiftning

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464218

Symbol 59
Tyngdeenergiens indbrud
i følelsesområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464221

Symbol 60
Følelsesenergiens indbrud
i tyngdeområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464224

Symbol 61
Følelsesenergiens indbrud
i instinktområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464227

Symbol 62
Intuitionsenergiens indbrud
i følelesesområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464230

Symbol 63
Intuitionsenergiens indbrud
i intelligensområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464233

Symbol 64
Tyngdeenergiens indbrud
i intuitionsområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464236

Symbol 65
Atomkatastrofernes
udslag i organismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464239

Symbol 66
Mennesket i det
fuldkomne tankeklima

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464242

Symbol 67
Den animalske og
den vegetariske føde

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464245

Symbol 67A
Den idelle fødes
vibrationer

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464248

Symbol 68
Mavesyre, kogning
og kosten

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464251

Symbol 69
Den animalske fordøjelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464254

Symbol 70
Den vegetariske fordøjelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464257

Symbol 71
Skæbneelement og talentkerner
under diskarnation

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464260

Symbol 72
Skæbneelement og talentkerner
under inkarnation

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464263

Symbol 76
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det ufuldkomne menneske

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464266

Symbol 73
Den defekte organisme

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464269

Symbol 74
Den defekte organisme
og skæbneelementet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464272

Symbol 75
Menneskets talentkerne-
ødelæggelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464275

Symbol 77
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det fuldkomne menneske

© Martinus Institut 1981


Om oss
Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.
Del sosialt