Igennem symbolteknikken er den åndelige eller kosmiske verdens detaljer således gjort fysisk tilgængelige. De er iklædt en kunstig fysisk synlighed. (Det Evige Verdensbillede, bog 1, stk. B3)Symboler 1-22

Stacks Image 38

Symbol 1
Guds ånd over vandene

Stacks Image 41

Symbol 2
Verdensgenløsningsprincippet

Stacks Image 44

Symbol 3
Intolerance

Stacks Image 47

Symbol 4
Vejen mod lyset

Stacks Image 50

Symbol 5
Kosmisk bevidstløshed

Stacks Image 53

Symbol 6
Det levende væsen 1

Stacks Image 56

Symbol 7
Livsenhedsprincippet

Stacks Image 59

Symbol 8-9-10
Det treenige princips tre analyser

Stacks Image 62

Symbol 11
Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner

Stacks Image 65

Symbol 12
Grundenergiernes kombination

Stacks Image 68

Symbol 13
Den evige verdensplan

Stacks Image 71

Symbol 14
Det kosmiske spiralkredsløb 1

Stacks Image 74

Symbol 15
Loven for bevægelse

Stacks Image 77

Symbol 16
Evighedslegemet

Stacks Image 80

Symbol 17
Reinkarnation, kredsløb og årstider

Stacks Image 83

Symbol 18
Det levende væsens skæbnebuer

Stacks Image 86

Symbol 19
Gennem indvielsens mørke

Stacks Image 89

Symbol 20
Syndernes forladelse

Stacks Image 92

Symbol 21
Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1

Stacks Image 95

Symbol 22
Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2

Stacks Image 98

Symbol 22A
Det materialistiske eller ufuldkomne verdensbillede

© Martinus Institut 1981

Symboler 23-44

Stacks Image 106

Symbol 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 109

Symbol 24
Det ufærdige menneskerige

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 112

Symbol 25
Menneskehedens karma

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 115

Symbol 26
Det kommende fuldkomne menneskerige

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 118

Symbol 27
Jordklodens kosmiske stråleglans

© Martinus Institut 1981

Add image description
Stacks Image 124

Symbol 28
Det evige liv eller livsstigen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 127

Symbol 29
Kosmiske udviklingsbaner

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 130

Symbol 30
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 133

Symbol 31
Det levende væsens sanseevne og udviklingstrinene

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 136

Symbol 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 139

Symbol 33
De dyriske og menneskelige tankeklimaer

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 142

Symbol 33A
Registrering af symbol nr. 33

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 145

Symbol 34
Parringsakten eller Guds ånd i mørket

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 148

Symbol 35
Polprincippets kosmiske kredsløb

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 151

Symbol 36
Det evige livs struktur

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 154

Symbol 37
Den tilslørede og afslørede evige sandhed

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 157

Symbol 38
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 160

Symbol 39
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 163

Symbol 40
Korsets tegn

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 166

Symbol 41
Stjernesymbolet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 169


Symbol 42
Flagets struktur

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 172

Symbol 43
Symbol over Livets Bog


© Martinus Institut 1981

Stacks Image 175

Symbol 44
Loven for tilværelse – elsker hverandre


© Martinus Institut 1981

Symboler 45-77

Stacks Image 181

Symbol 45
Menneskelegemet som stjernesystem
© Martinus Institut 1981

Stacks Image 184

Symbol 46
Menneskets atomverden og grundenergierne

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 187

Symbol 47
Den sunde menneskeorganisme

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 190

Symbol 48
Sygdom i menneskeorganismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 193

Symbol 49
Mikrokosmisk stjernesystem.
Organisk atomverden

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 196

Symbol 50
Instinktuniverset.
Instinktatomet eller
instinktsolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 199

Symbol 51
Tyngdeuniverset.
Tyngdeatomet eller
tyngdesolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 202

Symbol 52
Følelsesuniverset.
Følelsesatomet eller
følelsessolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 205

Symbol 53
Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 208

Symbol 54
Intuitionsuniverset.
Intuitionsatomet eller
intuitionssolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 211

Symbol 55
Hukommelsesuniverset.
Hukommelsesatomet eller
hukommelsessolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 214

Symbol 56
Den sunde atomvirksomhed
i organismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 217

Symbol 57
Elektronsprængning i
menneskets atomverden

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 220

Symbol 58
Atomforgiftning

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 223

Symbol 59
Tyngdeenergiens indbrud
i følelsesområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 226

Symbol 60
Følelsesenergiens indbrud
i tyngdeområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 229

Symbol 61
Følelsesenergiens indbrud
i instinktområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 232

Symbol 62
Intuitionsenergiens indbrud
i følelesesområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 235

Symbol 63
Intuitionsenergiens indbrud
i intelligensområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 238

Symbol 64
Tyngdeenergiens indbrud
i intuitionsområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 241

Symbol 65
Atomkatastrofernes
udslag i organismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 244

Symbol 66
Mennesket i det
fuldkomne tankeklima

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 247

Symbol 67
Den animalske og
den vegetariske føde

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 250

Symbol 67A
Den idelle fødes
vibrationer

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 253

Symbol 68
Mavesyre, kogning
og kosten

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 256

Symbol 69
Den animalske fordøjelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 259

Symbol 70
Den vegetariske fordøjelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 262

Symbol 71
Skæbneelement og talentkerner
under diskarnation

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 265

Symbol 72
Skæbneelement og talentkerner
under inkarnation

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 268

Symbol 76
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det ufuldkomne menneske

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 271

Symbol 73
Den defekte organisme

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 274

Symbol 74
Den defekte organisme
og skæbneelementet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 277

Symbol 75
Menneskets talentkerne-
ødelæggelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 280

Symbol 77
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det fuldkomne menneske

© Martinus Institut 1981

Om oss
Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.
Signer for nyhetsbrev
Del sosialt