Innspilte foredrag

Videoopptakene fra Litteraturhuset er inntil videre satt på vent!


Om oss
Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.
Signer for nyhetsbrev
Del sosialt