Martinus åndsvitenskap


Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper. Han så bl.a. hvordan hvert enkelt levende vesen gjennom liv etter liv samler erfaringer og som følge av dette utvikles mot stadig høyere tilværelsesplan.

Image

….Før denne opplevelsen var han relativt ubelest, men resten av livet hadde han direkte kontakt med både kunnskap og visdom gjennom sin kosmiske bevissthet.

Vi lever i en tid med prøvelser og utfordringer, mange føler utrygghet pga. store forandringer – i seg selv og i omgivelsene. Men på bakgrunn av lidelseserfaringene i kampen for tilværelsen utvikles etter hvert en balanse mellom en høyere intelligens- og følelsesevne. Veksten og harmonien mellom disse evnene åpner for større kontakt med intuisjonen.


I overgangsfasen mellom dyreriket og "det ferdig utviklede menneskeriket" lever vi, ifølge Martinus, med to motsatte moralske leveregler. I midten av dyreriket kulminerer det drepende prinsipp med "enhver er seg selv nærmest". I framtidens fullkomne menneskerike vil nestekjærligheten med "enhver er sin neste nærmest" kulminere. Denne overgangen, som vi jordmennesker – sårede flyktninger mellom to riker – befinner oss i, beskriver Martinus som fødselsveene til dette menneskeriket.
Og en slik prosess går jo ikke smertefritt. Men midt i denne forvandlingen er det også stadig sterkere "lyskrefter" som trenger seg fram hos mange mennesker. Vi ser en økende interesse for eksistensielle spørsmål, økologi, vitenskap og kunst, kommunikasjon og samarbeid på tvers av landegrensene, menneskerettigheter og ikke minst en voksende kjærlighet for våre dyr – for å nevne noe.

Image

Symboler

Martinus har tegnet et stort antall symboler som utgjør et viktig element i hans samlede beskrivelse av det evige verdensbilde. Han ønsker med disse symbolene å gi et lett tilgjengelig overblikk over de prinsipper og lover som kjennetegner livet og det samlede verdensalt.

Litteraturen

Martinus har tegnet et stort antall symboler som utgjør et viktig element i hans samlede beskrivelse av det evige verdensbilde. Han ønsker med disse symbolene å gi et lett tilgjengelig overblikk over de prinsipper og lover som kjennetegner livet og det samlede verdensalt.

Image

Vi arrangerer foredrag på Litteraturhuset i Oslo. Neste foredrag 27. mai.


  • 27/05/2017 12:00

    Livet – en fråga om kärlek (svensk) Søren Grind

    Varje liv vi lever utgör ett nytt kapitel av vår alldeles unika livets bok. Vad är det primära i formandet av den personlighet och det öde vi upplever i detta jordeliv? Vilken vägledning kan den andliga vetenskapens psykologi ge oss i vår mänskliga utveckling? Att förstå vad kärlek är, i såväl teori som praktik, kan vara en avgörande hjälp för att orientera sig i en nu ganska brokig och orolig tid.


Stacks Image 4463612


Martinus’ åndsvitenskap - en introduksjon

© Martinus Institut 1981

thex Created with Sketch.

Publisert 18. aug. 2015

”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”
Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

Stacks Image 4463626

Edly Grape,
tlf. (+47) 952 02 418
e-post egrap@online.no

Mette Garshol,
tlf. (+47) 976 37 790
e-post mette.garshol@gmail.com

Terje Røst,
tlf. (+47) 997 91 466
e-post terje.rost@online.no

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
DK-2000 FREDERIKSBERG
tlf. 00 45 3834 6280
www.martinus.dk

Stacks Image 4463644

Oslogruppen har det offisielle Martinusflagget som utgjør lysets og kjærlighetens symbol og som symboliserer det evige, fullkomne verdensbilde.
Martinusflagget lånes ut til dem som ønsker det til bruk ved begravelser mot dekning av forsendelseskostnader. Flagget benyttes til å dekke kisten under høytideligheten. Man kan lese om human begravelse på Instituttets hjemmeside.

martinus.dk/da/martinus-institut/human-begravelse/


Om oss
Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.
Del sosialt
© 2017 Boye Garmann