menu Meny

Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun ved at leve dem.
(Livets Bog, bind 4, stk. 1062)

Image Image

Martinus

Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper. Han så bl.a. hvordan hvert enkelt levende vesen gjennom liv etter liv samler erfaringer og som følge av dette utvikles mot stadig høyere tilværelsesplan.

Lese tid: ord

Litteraturen

Martinus’ samlede verk har tittelen Det Tredje Testamente. Hovedverket er Livets Bog i syv bind, samt Det Evige Verdensbillede, bok 1-5, hvor han ved hjelp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlegger hovedprinsippene i sitt verdensbilde. Dessuten er bøkene Logik, Bisættelse, Den Intellektualiserede Kristendom og 28 mindre bøker samt et stort antall artikler gitt ut.

Symbolene

Martinus har tegnet et stort antall symboler som utgjør et viktig element i hans samlede beskrivelse av det evige verdensbilde. Han ønsker med disse symbolene å gi et lett tilgjengelig overblikk over de prinsipper og lover som kjennetegner livet og det samlede verdensalt.Vi arrangerer foredrag på Litteraturhuset i Oslo.

Neste foredrag Lørdag 18 april 2020


  • Lørdag
   Lørdag 18. april          

   Solveig Langkilde

   Rom, Amalie Skram, 2 etg. 12:00 - 15:00
   Image

   Hvor frie og like er vi?

   Mon ikke vi alle ønsker å leve i frihet? – men situasjonen i verden er vel den at milliarder av mennesker føler seg undertrykte og ufrie. FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheter fra 1948 uttrykker en dyp lengsel etter frihet og likhet, og nå med FNs 17 bærekraftsmål fortsetter bestrebelsene. Men hvorfor går det så langsomt?

   Martinus gir i sin åndsvitenskap forklaringer på hvorfor veien til dette målet stadig er lang. Med den sentrale utviklingstanken hvor for eksempel reinkarnasjons- og karmatanken er fundamental, viser Martinus hvordan en helt ny bevissthet er i ferd med å vokse frem. Egoisme, maktbegjær og nasjonalisme vil gradvis bli erstattet av humanitet, samarbeidsevne og internasjonalisme, og det finnes heldigvis mange eksempler på mennesker, virksomheter og organisasjoner som arbeider for disse målene og dermed er i gang med å skape en helt ny verdenskultur, der fred og frihet råder. 

   Foredraget avholdes på dansk
    


  Stacks Image 118
  Runtime: 41 minutes
  Release date: 30 November 2017 (Youtube, Vimeo)
  Producer: Gunnar Fernlund / Soulfoods publishing
  thex Created with Sketch.

  The Life-Changing Cosmology – The Most Positive and Comprehensive World View There Is, is a poetic and challenging journey through the danish writer Martinus world picture.
   
  The film is produced entirely without commercial interests. The purpose of the film is merely to present a hopeful and positive outlook on life.
   
  Runtime: 41 minutes
  Release date: 30 November 2017 (Youtube, Vimeo)
  Producer: Gunnar Fernlund / Soulfoods publishing

  thelifechangingcosmology.info

  Stacks Image 135


  Martinus’ åndsvitenskap - en introduksjon

  © Martinus Institut 1981

  thex Created with Sketch.

  Publisert 18. aug. 2015

  ”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”
  Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

  Om oss
  Martinus’ åndsvitenskap
  Oslo kosmologiske forum:
  Arrangerer foredrag og seminarer
  og opplyser generelt om
  Martinus samlede verker.
  Web-design Boye Garmann
  Signer for nyhetsbrev
  Del sosialt