Martinus √Öndsvitenskap

Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun ved at leve dem.
(Livets Bog, bind 4, stk. 1062)

Image Image

Martinus

Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper. Han så bl.a. hvordan hvert enkelt levende vesen gjennom liv etter liv samler erfaringer og som følge av dette utvikles mot stadig høyere tilværelsesplan.

Lese tid: ord

Litteraturen

Martinus’ samlede verk har tittelen Det Tredje Testamente. Hovedverket er Livets Bog i syv bind, samt Det Evige Verdensbillede, bok 1-5, hvor han ved hjelp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlegger hovedprinsippene i sitt verdensbilde. Dessuten er bøkene Logik, Bisættelse, Den Intellektualiserede Kristendom og 28 mindre bøker samt et stort antall artikler gitt ut.

Symbolene

Martinus har tegnet et stort antall symboler som utgjør et viktig element i hans samlede beskrivelse av det evige verdensbilde. Han ønsker med disse symbolene å gi et lett tilgjengelig overblikk over de prinsipper og lover som kjennetegner livet og det samlede verdensalt.Vi arrangerer foredrag på Litteraturhuset i Oslo.

Neste foredrag 17. februar 2018


 • 17/02/2018 12:00

  Lørdag 17. februar: Edly Grape


  Image

  Edly Grape

  Syke og psyke (norsk)

  Alle mennesker har hatt traumatiske opplevelser i fortiden som i større eller mindre grad preger deres adferd i dag. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å drive mer eksakt forskning på hvilken behandlingsmetode som er mest virkningsfull. Bearbeiding av følelsesmessige indre konflikter er sentralt. Dermed kan flere mennesker få forståelse og hjelp for sine psykiske plager og se sammenhengen mellom psykiske og fysiske plager.

  I alminnelig tilgjengelige oppslagsverk er det vanskelig å få en eksakt forklaring på bevissthetsbegrepet. I sin kosmologi gir Martinus en grunnleggende forklaring på dette begrepet. Denne forklaringen innebærer at det psykiske eller bevissthetsmessige er det primære og at det fysiske legemes eksistens og tilstand er sekundær og totalt underlagt bevisstheten. Dette vil gjennomgås nærmere i foredraget.


Stacks Image 4463612


Martinus’ åndsvitenskap - en introduksjon

© Martinus Institut 1981

thex Created with Sketch.

Publisert 18. aug. 2015

”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”
Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

Om oss
Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.
Signer for nyhetsbrev
Del sosialt
Web 2017 Boye Garmann