Martinus åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum01/

Litteraturen

02/

Symbolene

03/

Foredrag

Martinus


Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper.

Litteraturen

Martinus’ samlede verk har tittelen Det Tredje Testamente. Hovedverket er Livets Bog i syv bind, samt Det Evige Verdensbillede, bok 1-5, hvor han ved hjelp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlegger hovedprinsippene i sitt verdensbilde.

Kommende foredrag

Foredrag: Skapelsen av mennesket v/Terje Røst

Litteraturhuset, Oslo 30. oktober 2021, kl 12.00-15.00.

Billettpris kr 250,-


Låsbar garderobe i underetasjen Etter foredragene pleier de som har lyst gå ut sammen for å spise og samtale. Hvor vi skal spise blir opplyst i løpet av dagen.

Les mer

I følge Martinus’ åndsvitenskapelige analyser er vi i ferd med å skape et helt nytt naturrike på jorden, selv om de jordiske mennesker fremdeles må defineres som pattedyr og fortsatt i stor grad lever på dyrets premisser.  Skapelsen av dette nye naturriket kan sammenlignes med den gang sjøpattedyrene erobret landjorden, og vil omskape jordmenneskene til en ny og høyere livsform.


Foredraget tar for seg noen av de viktigste utviklingslinjene som har ført oss til der vi er i dag, og trekker linjer fremover mot et fremtidig verdenssamfunn og en fullstendig fredelig tilværelse på jorden.  Det er absolutt grunn til å se optimistisk på fremtiden på denne planeten, selv om vi til tider kan bli overveldet av alt som tilsynelatende peker i negativ retning.


Noen av de viktigste lignelsene fra Bibelen blir forklart i lys av Martinus åndsvitenskap, og dette vil kunne gi en ny forståelse av religionenes  rolle i vår utvikling.

Video Presentasjon


”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”

Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

The Life-Changing Cosmology

– The Most Positive and Comprehensive World View There Is, is a poetic and challenging journey through the danish writer Martinus world picture.  The film is produced entirely without commercial interests. The purpose of the film is merely to present a hopeful and positive outlook on life. Runtime: 41 minutesRelease date: 30 November 2017 (Youtube, Vimeo)Producer: Gunnar Fernlund / Soulfoods publishingthelifechangingcosmology.info

Nå oss!


Adresser og kontakt informasjon - Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

Om oss

Martinus’ åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum:

Arrangerer foredrag og seminarer

og opplyser generelt om Martinus samlede verker.

Edly Grape

Mobil: (+47) 952 02 418 

egrap@online.no

Terje Røst

 Mobil:(+47) 997 91 466 terje.rost@online.no

Martinus Institut

Tlf: 00 45 3834 6280

Martinus Institut

 www.martinus.dk

Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun ved at leve dem.

(Livets Bog, bind 4, stk. 1062)