Martinus åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum01/

Litteraturen

02/

Symbolene

03/

Foredrag

Martinus


Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper.

Litteraturen

Martinus’ samlede verk har tittelen Det Tredje Testamente. Hovedverket er Livets Bog i syv bind, samt Det Evige Verdensbillede, bok 1-5, hvor han ved hjelp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlegger hovedprinsippene i sitt verdensbilde.

Kommende foredrag

En kosmisk reise igjennom evolusjonen av Terje Røst

Lørdag 21. november 2020, kl. 12:00 til kl. 15:00

Billetter  kr. 250,-   

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram-salen


Låsbar garderobe i underetasjen Etter foredragene pleier de som har lyst gå ut sammen for å spise og samtale. Hvor vi skal spise blir opplyst i løpet av dagen.

Les mer

Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra, og hvor går jeg hen?  Dette er blant de "evige spørsmål", som mennesker har fundert på i uminnelige tider, og svarene varierer stort avhengig av hvem du spør.  Den danske forfatteren Martinus har gitt helt nye perspektiver på disse spørsmålene og hvordan det er mulig å forstå evolusjonen i et evig perspektiv. 


I lys av Martinus' åndsvitenskapelige analyser skal vi gå nærmere inn og se på hvordan dette evige livs utvikling arter seg, fra de enkleste livsformer til de mest avanserte vi kan forestille oss, og hva som er de styrende krefter bak disse prosessene.


Vi skal særlig belyse de utviklingsavsnittene som er aktuelle for menneskeheten på jorden i dag, og hvilke forhold som er viktige for det å moderne menneske å bli oppmerksom på for å kunne ta opplyste valg i forhold sin egen utvikling. Vi vil i tillegg også forsøke å belyse religionenes rolle i dette forbløffende utviklingsperspektivet.

Som arrangør under det pågående koronautbruddet er vi pålagt å bidra til å redusere risiko for smittespredning. Derfor vil vi legge til rette for at deltakerne kan holde anbefalt avstand og ivareta håndhygiene. Vi vil også registrere navn og kontaktinformasjon på alle deltakere, slik at vi kan bistå helsetjenesten med smitteoppsporing dersom det skulle bli nødvendig. Dette kan gjøres ved forhåndskjøp av billetter eller i døren. Vi oppfordrer til at flest mulig kjøper billetter på forhånd for å unngå kødannelse. Vi vil oppbevare kontaktinformasjonen i 10 dager før det slettes slik covid-19-forskriftene krever


Inngang: Vipps #553540 / i døra

Billetter kr. 250,- 


– kan forhåndskjøpes på Vipps #553540 frem til torsdag 19. november. NB! Merk betalingen med navn, telefonnummer og mailadresse


– eller med betalingskort eller Vipps på stedet. Vi kan ikke ta imot kontanter nå.

Video Presentasjon


”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”

Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

The Life-Changing Cosmology

– The Most Positive and Comprehensive World View There Is, is a poetic and challenging journey through the danish writer Martinus world picture.  The film is produced entirely without commercial interests. The purpose of the film is merely to present a hopeful and positive outlook on life. Runtime: 41 minutesRelease date: 30 November 2017 (Youtube, Vimeo)Producer: Gunnar Fernlund / Soulfoods publishingthelifechangingcosmology.info

Nå oss!


Adresser og kontakt informasjon - Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

Om oss

Martinus’ åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum:

Arrangerer foredrag og seminarer

og opplyser generelt om Martinus samlede verker.

Edly Grape

Mobil: (+47) 952 02 418 

egrap@online.no

Terje Røst

 Mobil:(+47) 997 91 466 terje.rost@online.no

Martinus Institut

Tlf: 00 45 3834 6280

Martinus Institut

 www.martinus.dk

Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun ved at leve dem.

(Livets Bog, bind 4, stk. 1062)